Door het bezoeken van de website van Bloomedical BV, stemt u in met deze disclaimer.

Bloomedical stelt de via de website of e-mail ter beschikking gestelde informatie zorgvuldig en naar beste kunnen samen.  Er wordt evenwel geen enkele garantie of verklaring gegeven – noch uitdrukkelijk noch stilzwijgend – betreffende de redelijkheid, nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van de informatie welke op de site wordt gepubliceerd of waartoe via de website toegang wordt geboden.

Bloomedical aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het gebruik maken van onze website, waaronder in ieder geval – doch niet uitsluitend – wordt verstaan aansprakelijkheid ten gevolge van onjuiste, onrechtmatige of onvolledige informatie.

Alle informatie op onze website is bovendien onder voorbehoud van typefouten. Voor dergelijke fouten wordt de aansprakelijkheid tevens uitdrukkelijk uitgesloten.

Bloomedical behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie –waaronder tevens begrepen de tekst van deze disclaimer – te allen tijde te wijzigen.

Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de site.