Privacy- en Cookiebeleid * van Bloomedical
een Arseus Medical Company

* www.bloomedical.com, www.almalasers.nl, www.alma-soprano.nl, www.almafemilift.nl, www.almabeauty.nl

Bloomedical waarborgt de privacyrechten van zowel de gebruikers van haar website als van de gebruikers/afnemers van haar diensten/producten en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie die aan Bloomedical wordt verschaft zorgvuldig en vertrouwelijk wordt behandeld.


1. DEFINITIES + ALGEMEEN

Definities

  1. Privacybeleid: onderhavig privacybeleid
  2. Gebruiker: iedere gebruiker van de website
  3. Verantwoordelijke: Bloomedical Benelux B.V., hierna Bloomedical genoemd, gevestigd aan de Neerloopweg 5 A1 – 4814 RS Breda, Nederland. Vertegenwoordigd door Dhr. Fernon Wibier, algemeen directeur, bereikbaar via info@bloomedical.com, T +31 (0)76 5245353, F +31 (0)76 5245359. KVK: 17202992
  4. Website: www.bloomedical.com, www.almalasers.nl, www.alma-soprano.nl, www.almafemilift.nl, www.almabeauty.nl.

In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Bloomedical omgaat met de persoonsgegevens van gebruikers op haar website en van gebruikers/afnemers van haar diensten/producten.

Voor vragen en/of klachten over uw gegevens en de bescherming van uw privacy kunt u contact opnemen met: Maud Kas, marketing@bloomedical.com, T +31 (0)76 5245353.


1.1 Verzamelen van persoonsgegevens

Bloomedical verzamelt slechts persoonsgegevens die 1) uitdrukkelijk en vrijwillig aan haar ter beschikking zijn gesteld (bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of wanneer u zich inschrijft voor een workshop) 2) in het kader van de uitvoering van een overeenkomst (zoals bij de koop van een product) 3) indien zij hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft of 4) indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude).

Bloomedical verwerkt de navolgende persoonsgegevens: bedrijfsnaam, contactpersoon, adres, telefoonnummer, e-mailadres, beroep en nationaliteit. Met uw toestemming verwerkt Bloomedical tevens beeldmateriaal van deelnemers van workshops.

In het geval dat sprake is van een klacht van een betrokkene (patiënt) die verband houdt met het gebruik van een door Bloomedical geleverd product, worden – naast bovengenoemde gegevens – eveneens medische gegevens verzameld voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de klacht. Deze gegevens worden, met toestemming van de betrokkene, door de behandelaar van de betrokkene aan Bloomedical verstrekt.

De websites van Bloomedical kunt u bezoeken zonder Bloomedical informatie te verschaffen over uw identiteit. Er zijn echter situaties waarbij informatie van u nodig is die tot uw identiteit te herleiden is, zoals uw naam, adresgegevens en e-mailadres. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om met u te corresponderen, dan wel een inschrijving voor een evenement te verwezenlijken. In deze gevallen zullen wij u vragen de voor die actie relevante persoonsgegevens in te vullen op een daarvoor bestemd webformulier.

Gegevens met betrekking tot uw klik- en gebruiksgedrag gebruiken wij voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van en communicatie over onze producten en diensten. Alle door u aan ons beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en dit gebruik geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.


1.2 Verwerken van persoonsgegevens

Doel verwerking
In het kader van onze dienstverlening legt Bloomedical gegevens vast. Indien u gevraagd wordt om persoonsgegevens (zoals genoemd onder punt 1.1.) achter te laten, bijvoorbeeld in het kader van het opgeven van een bestelling of een andere actie, worden deze gebruikt voor het administratief verwerken van uw aanvraag. Met andere woorden; wanneer u een bestelling plaatst, gebruikt Bloomedical die persoonsgegevens voor het verwerken van de order.

Wanneer u informatie aanvraagt, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u te voorzien van de gevraagde informatie.

Wanneer u zich inschrijft voor een workshop, gebruiken wij uw persoonsgegevens om u over de workshop te informeren.

Wanneer u een klacht heeft die verband houdt met een door Bloomedical geleverd product, worden uw persoonsgegevens verwerkt om de klacht te kunnen beoordelen. Deze gegevens worden bij Bloomedical intern in ons complaint log opgeslagen en met een wachtwoord beveiligd.

Opslag persoonsgegevens
De persoonsgegevens die Bloomedical vastlegt, worden onder meer opgeslagen in een CRM-systeem. Dit systeem wordt gebruikt in verband met het beheren van klantgegevens en interacties met deze klanten.

Nieuwsbrief
Bloomedical biedt aan geïnteresseerden een nieuwbrief aan. Via deze nieuwsbrief wordt u geïnformeerd over nieuws betreffende de aangeboden producten en diensten en andere aanverwante zaken. De nieuwsbrief wordt alleen verstrekt indien u hier uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven, tenzij dit op grond van de privacywetgeving niet noodzakelijk is.

U dient, indien noodzakelijk en gewenst, uw e-mailadres te verstrekken, waarna de nieuwsbrief zal worden verzonden. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee de geïnteresseerde zich kan afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

Doorgifte aan derden
Bloomedical verstrekt persoonsgegevens in beginsel niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is voor de dienstverlening en uitvoering van een overeenkomst, zoals bijvoorbeeld het inschakelen van vervoersbedrijven (DHL, DPD, AVM Koeriers, Delifa Koeriers enzovoort) en indien Bloomedical hier op grond van wettelijke verplichtingen toe gehouden is.

De persoonsgegevens die Bloomedical ontvangt van een behandelaar van een betrokkene (patiënt) worden niet, dan wel enkel in geanonimiseerde vorm, verstrekt aan de leverancier van het betreffende product.

Rechten betrokkenen
U heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Bloomedical te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt u het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient Bloomedical de gegevens van u op uw verzoek over te dragen.

Indien u van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien u vragen of klachten heeft over dit Privacybeleid, kunt u contact opnemen via info@bloomedical.com of schriftelijk: Bloomedical, Neerloopweg 5 A1, 4814 RS Breda, Nederland

Bloomedical zal proberen om binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor te geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van ons kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming, dan heeft u te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

U heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


1.3 Uw e-mailadres

Indien u uw e-mailadres heeft opgegeven voor het ontvangen van een nieuwsbrief, dan kan uw e-mailadres gebruikt worden om u via de nieuwsbrief als (potentiële) klant te informeren over voor u relevante en interessante gelijksoortige producten en diensten van Bloomedical. Dit wordt door middel van een duidelijk zichtbare melding kenbaar gemaakt bij alle formulieren op de website. Als u hier geen prijs meer op stelt kunt u zich op ieder moment afmelden via marketing@bloomedical.com of schriftelijk: Bloomedical, Neerloopweg 5 A1, 4814 RS Breda, Nederland of via de link onderaan de nieuwsbrief.


1.4 Bewaartermijn gegevens

Bloomedical bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt en haar is toegestaan op grond van de huidige privacywetgeving.


1.5 Afmelden

Indien u geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten en u zodoende uw toestemming wenst in te trekken, kunt u contact opnemen via marketing@bloomedical.com of schriftelijk: Bloomedical, Neerloopweg 5 A1, 4814 RS Breda, Nederland of via de link onderaan de nieuwsbrief.


1.6 Beveiliging

De gegevens die u aan Bloomedical verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Bloomedical handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.


1.7 Cookies

Bloomedical.com, Almalasers.nl, alma-soprano.nl, www.almafemilift.nl en almabeauty.nl, maakt bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Bloomedical de gebruiker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden.

Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser. Bekijk het volledige cookiebeleid in hoofdstuk 2.


2. Het gebruik van cookies op onze website (cookieverklaring)

Tijdens een bezoek aan één van de websites van Bloomedical, te weten: www.bloomedical.com, www.almalasers.nl, www.alma-soprano.nl, www.almafemilift.nl of www.almabeauty.nl, worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden zogenaamde cookies ingezet. Hieronder treft een u korte uitleg aan over welke informatie er precies wordt verzameld via cookies en wat er mee wordt gedaan, waarom dit naar ons idee noodzakelijk is en via welke websites deze gegevens worden verzameld. Tot slot geven wij een korte instructie wat u kunt doen als u liever geen of niet alle cookies wenst te accepteren.


2.1 Wat doen cookies?

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer of ander elektronisch apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden.

Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen. Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelen, verwerken wij die conform ons Privacybeleid.


2.2 Welke cookies worden door Bloomedical ingezet?

Een overzicht van de cookies waarvan Bloomedical gebruik maakt, treft u in onderstaand overzicht aan.


2.3 Toelichting cookies

2.3.1 Google Analytics (analytische cookies)

Cookies:
• First-party: __utma, __utmb, __utmc, __utmz

Toelichting: Google Analytics is een dienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043).

Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe bezoekers de website gebruiken. De cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op te slaan, zoals de tijd waarop het bezoek aan de website heeft plaatsgevonden, of de bezoeker de site eerder heeft bezocht en via welke site de bezoeker op de webpagina is terechtgekomen.

Google zal deze informatie gebruiken om te evalueren hoe u de website gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Op deze pagina vindt u meer informatie over de dienst Google Analytics. In het Privacybeleid van Google wordt beschreven hoe Google omgaat met persoonlijke gegevens wanneer er gebruik wordt gemaakt van de producten en services van Google, waaronder Google Analytics.

Naast het weigeren van cookies via uw browser kunt u ook de Google Analytics Opt-out Add-on installeren in uw browser. Hiermee voorkomt u dat Google Analytics informatie over uw websitebezoeken verzamelt.

Bloomedical heeft een verwerkersovereenkomst gesloten met Google Analytics en gekozen voor het maskeren van het laatste octet van het IP-adres. Bloomedical heeft ‘gegevens delen’ uitgezet.


2.3.2. Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig om de website goed te laten werken. Deze cookies worden dan ook standaard geplaatst. Deze cookies zorgen ervoor dat wij onze online dienstverlening kunnen uitvoeren.


2.3.3. Advertentiecookies

Advertentiecookies (tracking cookies) worden gebruikt om de informatie die wij tonen (ook op andere websites) aan te laten sluiten op uw interesses. Op deze manier kunnen wij onze advertenties en marketing zo efficiënt mogelijk inrichten.


2.3.4. Sociale media

Artikelen en video’s die je via onze website bekijkt, kun je delen of liken op sociale media door middel van buttons. Voor het functioneren van deze buttons wordt gebruik gemaakt van sociale media cookies van verschillende sociale media partijen, namelijk Facebook, Instagram, LinkedIn.

Voor de cookies die de sociale media partijen plaatsen en de mogelijke data die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites geven. Let erop dat deze verklaringen regelmatig kunnen wijzigen. Wij hebben daar geen invloed op, houden hier geen toezicht op, en zijn evenmin verantwoordelijk voor het handelen van deze partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico.


2.3.5. Onvoorziene cookies

Door de wijze waarop internet en websites werken, is er een mogelijkheid dat Bloomedical niet altijd inzicht heeft in de cookies die via de domeinen door derde partijen worden geplaatst.

Indien u dergelijke cookies tegenkomt (en die dus niet in een van de bovengenoemde categorieën vallen), laat het ons dan vooral weten. U kunt uiteraard ook rechtstreeks contact opnemen met de derde partij en vragen welke cookies zij plaatsen, wat de reden daarvoor is, wat de levensduur van de cookie is en op welke manier ze u privacy waarborgen.


2.4 Liever geen cookies toestaan?

U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke soort cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser. Een nuttig stappenplan voor het beheren van uw cookies treft u aan op de website van de consumentenbond.

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt.


2.5 Beleid cookies Bloomedical

Als de informatie die met behulp van cookies wordt verwerkt persoonsgegevens bevat, worden deze persoonsgegevens verwerkt conform het gestelde in hoofdstuk 1.

Ons beleid met betrekking tot cookies op onze websites is te allen tijde in lijn met de geldende privacywetgeving. Wij volgen alle wet- en regelgeving die op dit terrein bestaat en nog volop in ontwikkeling is.


2.6 Wijzigingen

Bloomedical behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid, waaronder begrepen het Cookiebeleid, aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Bloomedical adviseert u dan ook regelmatig deze pagina te bezoeken om te bezien of er aanpassingen zijn doorgevoerd.


Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt in mei 2021
.